Styczeń 2023 – Marzec 2023 – dobór średnic rurociągów pary przepracowanej za turbiną

Grudzień 2022 – obecnie – wykonanie dokumentacji modernizacji kotła OR32

Październik 2022 – obecnie – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji Budowy trzech kotłowni gazowych

Luty 2022 – Wrzesień 2022 – modernizacja rurociągów wody zasilającej od pomp do kotłów parowych oraz rurociągów parowych od kotłów do turbiny parowej wraz z kolektorem pary świeżej

Październik 2021 – Listopad 2021 – wykonanie dokumentacji dla kotła OOG420 oznaczonego jako K5 zlokalizowanego w PKN Orlen w Rafinerii w Płocku, w zakresie wykonania dokumentacji króćców pomiarowych oraz denka zaślepiającego części ciśnieniowej kotła

Styczeń 2021 – Grudzień 2021 – opracowanie raportu z realizacji Projektu modernizacji kotła pyłowego o wydajności 140 Mg/h zasilanego węglem kamiennym

Listopad 2020 – obecnie – Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h – pełnienie funkcji Kierownika Projektu z ramienia Generalnego Projektanta

Listopad 2020 – Styczeń 2023 – Instalacja drugiego kotła gazowego o wydajności 55 Mg/h w istniejącym budynku kotłowni gazowej – pełnienie funkcji Kierownika Projektu z ramienia Generalnego Projektanta

Sierpień 2020 – Wrzesień 2020 – usługi nadzoru nad pracami na instalacji odsiarczania spalin kotła pyłowego o wydajności 140 Mg/h

Lipiec 2020 – Sierpień 2020 – analiza techniczno-ekonomicznej możliwości zastąpienia kotłów energetycznych opalanych węglem, kotłami zasilanymi paliwem alternatywnym

Luty 2020 – Czerwiec 2020 – usługi nadzoru technicznego i handlowego realizowanych projektów

Sierpień 2019 – Grudzień 2019 – doradztwo przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Luty 2019 – Styczeń 2020  – montaż i wykonania próby i badania szczelności instalacji do oczyszczania dwóch kotłów rusztowych WR25 i WR12 wraz z opracowaniem DTR

Styczeń 2019 – wykonanie próby szczelności instalacji oczyszczania kotłów OR32 K1 i K3

Czerwiec 2018 – Październik 2018 – wykonanie próby i badania szczelności instalacji do oczyszczania dwóch kotłów rusztowych OR40 wraz z opracowaniem DTR

Marzec 2018 – analiza i plan strategiczny przedsiębiorstwa robót drogowych

Październik 2017 – Listopad 2017 – wykonanie próby i badania szczelności instalacji do oczyszczania kotła rusztowego OR50 wraz z opracowaniem DTR

Lipiec 2017 – Grudzień 2017 – Doradztwo i nadzór przy pracach remontowych urządzeń kotłowni