Realizacja kompletnych inwestycji

Oferujemy realizację inwestycji w formule „pod klucz” w zakresie kotłów energetycznych: projekt techniczny, dokumentacja, uzgodnienia z UDT, wykonanie i dostawa elementów, montaż, rozruch i przekazanie kotła do eksploatacji. Budowa lub modernizacja kotłów energetycznych jest skomplikowanym procesem wymagającym wiedzy technicznej, dobrej organizacji oraz zapewnienia współdziałania wielu interesariuszy przedsięwzięcia inwestycyjnego. Realizowane przez nas projekty charakteryzują się rozpoznaniem potrzeb Klienta, zaoferowaniem najbardziej optymalnego rozwiązania, oraz kompletną realizację inwestycji. 

Kocioł parowy olejowo-gazowy