W zakresie inwestycji polegających na budowie, modernizacji, remoncie kotłów oferujemy analizy stanu istniejącego jak również propozycję kilku wariantów osiągnięcia zakładanych celów planowanych inwestycji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną. Doradzamy najbardziej efektywne technicznie rozwiązania przy optymalizacji kosztów inwestycji.