POLMARK rozpoczął działalność w 2017 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne usługi w energetyce i przemyśle. Nasza działalność koncentruje się na specjalistycznym projektowaniu kotłów energetycznych parowych, wodnych oraz części ciśnieniowych kotłów, kanałów powietrza i spalin, elementów konstrukcyjnych wraz z obliczeniami cieplnymi i wytrzymałościowymi.

Realizujemy inwestycje „pod klucz” – projekt, dokumentacja, fabrykacja, dostawa, montaż, odbiory przez Jednostki Notyfikowane, rozruch oraz przekazanie do eksploatacji kompletnych instalacji. Oferujemy usługi analiz i doradztwa techniczno-ekonomicznego w celu optymalizacji planowanych przez Klientów inwestycji w zakresie ponoszonych kosztów przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań technicznych.

Świadczymy również usługi w zakresie nadzorów inwestorskich oraz pełnienia roli inżyniera kontraktu.